Kl-hypotheekadvies.nl

Alles over en van hypotheken

Tekort studentenwoningen oplossen met hoogbouw

Op de TU campus zou hoogbouw niet misstaan. De nieuwe Bouwkunde-faculteit is daar een mooie eerste gelegenheid voor. Ook de geplande woontoren zou er ver bovenuit moeten springen voor een imposante skyline. In het informele gesprek tussen de gemeenteraad en het bestuur werd duidelijk dat de TUD nadenkt over hoogbouw op het voormalig Shell-terrein.

moment zijn er studenten die verhuizen naar Engeland door het tekort aan woningen om daar te gaan studeren.

Veertig jaar geleden was Elektro met 90 meter het hoogste Universiteitsgebouw. In 2005 is de Hoogbouwvisie door de gemeenteraad aangenomen waarin staat dat de maximale bouwhoogte 75 meter is. Delft heeft een enorme ruimtenood omdat alle grond al in gebruik is. Dat nadeel kan worden omgezet in een voordeel door hoogbouw te ontwikkelen. Vooral naar de stadsgrenzen toe zou er voor wolkenkrabbers kunnen worden gekozen. Wolkenkrabbers die de Vermeertoren met z’n 75 meter kunnen laten verbleken... De TU heeft een enorm tekort aan woningen voor studenten. Drs. De Jong, die verbonden is aan de TU Delft, verwacht een behoefte van 5.000 extra wooneenheden in 2018, bovenop de huidige bouwplannen. Dat is met hier en daar een woonblokje niet met goed fatsoen te ondervangen. Buitenlandse studenten willen liefst op de campus wonen, en niet verder weg van de TU. Want dan haakt men af. Buitenlandse studenten zijn belangrijk, omdat die de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek op peil houden. Het zou daarom jammer zijn als er een limiet aan de bouwhoogte zou worden gesteld. Een combinatie van faculteit en studentenwoningen zou ook bekeken kunnen worden. Ook het ombouwen van sociale huurwoningen naar studentenwoningen is een mogelijke oplossing. De huidige studenten willen echter een eigen wooneenheid en geen gemeenschappelijke voorzieningen. In de Poptahof wordt pijnlijk zichtbaar hoe ontzettend lang het duurt om bestaande flats om te bouwen. Na tien jaar is er eindelijk één flat omgebouwd. Dat lijkt dus geen oplossing voor de korte termijn. De enige oplossing is fors de hoogte in bouwen als de TU Delft verder wil uitgroeien. Een woontoren naast Elektro, die minstens twee keer zo hoog is als de Nieuwe Kerk, zou een mooie landmark zijn van de vooruitgang.